Begroting 2015 (boerderij- en natuur­edu­catie voor ieder kind)


5 november 2014

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- Amsterdamse kinderen al sinds 1920 met steun van de gemeente leren zaaien en planten, onkruid wieden en oogsten in hun schooltuinen;
- Sinds enige jaren ook boerderijeducatie eraan bijdraagt dat kinderen de relatie leren leggen tussen het boerenwerk en het dagelijkse eten op hun bord;

Overwegende dat:
- Alle Amsterdamse kinderen eten, maar lang niet alle kinderen weten waar hun voedsel vandaan komt;
- Het belangrijk is dat onze jongste Amsterdammers leren waar hun voedsel vandaan komt omdat de waardering voor voedsel laag is;
- Niet alle Amsterdamse kinderen kennismaken met boerderij- en natuureducatie;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Te onderzoeken op welke manier mogelijk kan worden gemaakt dat elke Amsterdamse basisschoolleerling uiterlijk vanaf het schooljaar 2015/2016 boerderijeducatie en een vorm van natuureducatie (bijvoorbeeld schoolwerktuinen, NME) kan volgen;
- Hierbij te zoeken naar een structurele financiering en de samenwerking op te zoeken met relevante partners en projecten;
- Uiterlijk in juni 2015 te rapporteren over dit onderzoek.


Status

Ingediend

Voor

Tegen