Begroting 2015 (bedrijven voor circu­laire economie)


8 oktober 2014

Amendement van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (bedrijven voor circulaire economie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- In de begroting bij bestuurlijke hoofdlijnen op pagina 7 en 8 staat: ‘We stimuleren een duurzame en circulaire economie.’
- In de begroting op verschillende plaatsen staat genoemd dat kleine ondernemers, ZZP-ers en het Midden en Kleinbedrijf (MKB) specifieke aandacht krijgt en beter zal worden bediend

Overwegende dat:
- Het stimuleren van een duurzame en circulaire economie specifieke aandacht vergt voor bedrijven die de beginselen van een circulaire economie toepassen

Besluit:
- In de begroting van 2015 de volgende tekstuele wijzigingen door te voeren:
- In de zin op pagina 7: “We hebben specifieke aandacht voor kleine ondernemers, ZZP-ers en het Midden en Kleinbedrijf (MKB).” Aan de opsomming toe te voegen “en bedrijven die de beginselen van een duurzame en circulaire economie toepassen”.
- In de zin op pagina 43: “We gaan kleine ondernemers, ZZP’ers en het MKB, beter bedienen.” Aan de opsomming toe te voegen: “en bedrijven die de beginselen van een duurzame en circulaire economie toepassen”.


Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen