Begroting 2014 (Groen gede­fi­nieerd)


6 november 2013

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2014 (Groen gedefinieerd)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2014

Overwegende dat:
- Doel van de Groengelden is de kwaliteit van het groen in en om de stad te behouden en te versterken en zo de leefbaarheid en economische waarde van de stad te bevorderen
- De doelstellingen voor de besteding van geld aan ‘groen’ in het Reglement voor de Groengelden 2011-2014 te algemeen geformuleerd zijn
- Volgens de wethouder ongeveer €25.000,- van de Groengelden is besteed aan de aanleg van WIFI in Amsterdamse stadsparken
- WIFI geen groen betreft maar ICT
- Bovengenoemde uitgave besteed had kunnen worden aan groene initiatieven, bijvoorbeeld aan de opheffing van twee of drie ecologische knelpunten
- Duidelijke doelstellingen kunnen voorkomen dat geld voor ’groen’ wordt besteed aan niet-groene initiatieven

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Duidelijke doelstellingen te formuleren voor geld dat wordt besteed aan groen
- Indicatoren vast te stellen voor het behalen van deze doelstellingen
- Deze in het vervolg op te nemen in de Kadernota en Begroting vanaf 2014


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, CDA, VVD