Begroting 2014 (castratie Amster­damse katten)


6 november 2013

Motie van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2014 (onderzoek castratie Amsterdamse katten).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2014;

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam jaarlijks 1,2 miljoen euro uitgeeft aan dierenwelzijn;
- De aanwas van zwervende katten en nestjes vrij constant is;
- Castratie (m/v) niet is inbegrepen bij het bedrag dat per kat wordt uitbetaald aan de opvanginstanties;
- Een kleinere kattenpopulatie overlast, dierenleed en kosten reduceert;
- Castratie een eenvoudige ingreep is die voor de kat weinig belastend is;
- Er in Amsterdam nog steeds kittens ongecastreerd het asiel verlaten en er al helemaal geen zicht is op katten die worden weggegeven of verkocht via media als marktplaats.nl;

Constaterende dat:
- Castratie de enige manier is om duurzaam de kattenpopulatie in te perken, en dus om dierenleed te voorkomen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Te onderzoeken hoe groot het probleem is van zwerf- en asielkatten in Amsterdam (hoeveel zitten er in asiels, hoeveel worden door Stichting Amsterdamse Zwerfkatten opgevangen, etc., wat zijn de kosten die aan katten worden gemaakt door asiels, dierenambulance en andere instanties)
- De kosten en baten te berekenen van castratie (m/v) van minimaal 85% van de Amsterdamse katten (inclusief de Amsterdamse huiskatten?), waarbij de volgende scenario’s worden bekeken: het volledig subsidiëren van castratie, het gedeeltelijk subsidiëren van castratie en het niet subsidiëren van castratie;
- De uitkomst van dit onderzoek te bespreken met de gemeenteraad


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2014 (duurzaamheidscriteria Puccinimethode)

Lees verder

Amendement inzake Begroting 2014 (doelstellingen subsidie dierenwelzijn)

Lees verder

    Word actief Doneer