Begroting 2013 (zwerf­rep­tielen)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Overwegende dat:
- Amsterdam geen reptielenopvang meer heeft sinds het overlijden van Ad Schelleman en het opheffen van Stichting de Imperator;
- De Dierenambulance Amsterdam jaarlijks zo’n zestig reptielen ophaalt in Amsterdam;
- Stichting Dierenhulpdienst Nederland in Zwanenburg in financiële nood verkeert en begin dit jaar aankondigde haar deuren te moeten sluiten;
- Een eenmalige subsidie van €5000,- van de gemeente Amsterdam sluiting heeft kunnen voorkomen, constaterend dat zowel het financiële als het capaciteitsprobleem niet blijvend zijn opgelost;
- De Dierenambulance begin dit jaar de noodklok heeft geluid omdat ze sinds de sluiting van De Imperator niet weet waar ze gevonden reptielen moet onderbrengen;
- Het een wettelijke taak van de gemeente is om zwerfreptielen voor twee weken op te vangen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Om met desbetreffende dierenbeschermingsorganisaties zoals Dierenambulance, Stichting Dierenhulpdienst Nederland in overleg te gaan om een structurele oplossing te vinden voor de opvang van reptielen in de Metropoolregio Amsterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD