Begroting 2013 (Groene city marketing)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Constaterende dat:
- Amsterdam een succesvolle subsidieregeling heeft ter stimulering van de aanleg van groene daken;
- Amsterdam investeert in icoonprojecten die bedoeld zijn om groene daken te promoten;
- Amsterdam zichzelf ziet als een groene stad waar groen op korte afstand van de binnenstad is, mede dankzij de groene scheggen;
- Amsterdam een prachtig bidbook heeft opgesteld voor de Floriade met waardevolle plannen voor stadslandbouw en verdere vergroening van de stad;

Overwegende dat:
- Citymarketing dient om toeristen een beeld van de stad te geven;
- De groene stad hierin nog onderbelicht is, terwijl 37% van de toeristen die Amsterdam bezoeken een bezoek aan parken brengt, 22% fietst, 15% hofjes en tuinen bezoekt en 14% wandel-, fiets- of autoroutes volgt (Amsterdam bezoekersonderzoek 2012);
- Steden als Rotterdam (hoge doelstellingen, samenwerking met waterschappen), Kopenhagen (ambassadeur groene daken via World Green infrastructure Network), Chicago (host internationaal CitiesAlive project) en Toronto (veel studies en beleid sinds jaren ’90) zich duidelijk profileren op het gebied van groene daken;
- Amsterdam een website heeft waarop groene daken in Amsterdam te zien zijn;
- Er een groene daken-netwerk is in Amsterdam;
- Er een boek GreenRoofs/Amsterdam in de maak is, onderdeel van een fotoproject waarbij veel groene daken in beeld zijn gebracht;
- Amsterdam zich naar buiten toe nog niet sterk profileert als een groene stad;
- Het voordelen kan hebben voor de positie van Amsterdam als vestigingsplaats voor bedrijven en host voor congressen en evenementen om groen en groene daken te betrekken bij city marketing;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Te onderzoeken op welke manier stedelijk groen zoals groene daken, een plaats kan krijgen in city marketing.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, SP

Tegen

D66, CDA, VVD