Begroting 2013 (Kantine van de toekomst - duurzaam inkopen)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam haar eigen beleid heeft opgesteld ten aanzien van duurzaam inkopen, waarbij de ambitie is om naar 80% biologische catering van eigen kantine te gaan;
- Het raamcontract met de cateraar dit jaar afloopt en dat onzeker is hoe het hierna verder gaat met de kantines in verband met bezuinigingen;
- Veranderingen in productkeuze zoden aan de dijk zetten als het gaat vermindering energiegebruik, waarbij vlees en zuivel verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de broeikasgassenuitstoot (Indirect energiegebruik en broeikasgassenuitstoot van huishoudens, informatie en aanbevelingen voor gemeenten, 2011, Builddesk Delft);
- De inkoop van lokaal biologisch geproduceerd voedsel een gunstige invloed heeft op de uitstoot van broeikasgassen vanwege het verminderde transport en tevens bijdraagt aan een goed functionerende sector;
- De gemeente Amsterdam een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaam inkopen, zowel op lokaal als internationaal niveau;

Constaterende dat:
- De ‘Dream Canteen’, de kantine van de toekomst volgens de filosofie van Slow Food, gebaseerd op de waarden Good, Clean en Fair, zeer goede resultaten opleverden wat betreft milieu, gezondheid en financiën. Hierbij werden uitsluitend biologische, en zoveel mogelijk regionale seizoensproducten gebruikt, het proces moest schoon zijn en de maaltijden werden zorgvuldig samengesteld naar de dagelijkse behoeften van het lichaam (The Dream Canteen, ‘Verslag van een bezoek aan de Salone del Gusto, Turijn 2008);
- Duurzaam inkopen in lijn is met de trend dat burgers steeds meer levensmiddelen duurzaam inkopen (Cijfers van de onlangs verschenen Monitor Duurzaam Voedsel 2011, Ministerie van Economische Zaken)

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de kantine van de toekomst binnen de vestigingen van de gemeente Amsterdam, waarbij wordt gezocht naar een kantine die:
- financieel rendabel is,
- 100% biologisch* inkoopt,
- waar mogelijk seizoens- en regionale geproduceerde producten inkoopt,
- waar van toepassing fairtrade-producten verkiest boven niet-fairtradeproducten (bijvoorbeeld bij inkoop van bananen en noten),
- elke dag ten minste een vegetarische of plantaardige maaltijd aanbiedt,
- eventueel de diversiteit van het aanbod van producten beperkt, ten gunste van de kwaliteit en rentabiliteit. (Een voorbeeld: drie goede maaltijden waarvan er één plantaardig is, één vegetarisch en één met vlees.)

*Onder biologische producten wordt verstaan: producten die zijn geproduceerd met het gebruik van productiemethoden die in overeenstemming zijn met de in EU-verordening nr. 834/2007 vastgestelde voorschriften, in alle stadia van de productie, bereiding en distributie. Producten met een (Europees) EKO-, Demeter-, biogarantie-, Soil Association-, AB-, KRAV-, USDA-NOP- of BIOSUISSE-keurmerk voldoen hieraan)

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)
Tamira Combrink (GroenLinks)


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, D66, SP

Tegen

PvdA, VVD, CDA