Begroting 2013 (Dieren­wel­zijns­beleid op A-lijst)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Overwegende dat:
- De stadsdelen momenteel diverse dierenwelzijnsnota’s hebben of nog zullen opstellen ;
- De rol van de stadsdelen op dit moment wordt herzien;
- Er geen eenduidig dierenwelzijnsbeleid voor Amsterdam geldt;
- De inwoners van Amsterdam geen duidelijkheid hebben over het dierenwelzijnsbeleid van de stad en de stadsdelen;

Overwegende dat:
- Het beleid rondom dierenwelzijn efficiënter en duidelijker geregeld kan worden wanneer het door de centrale stad wordt opgesteld en uitgevoerd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
• Dit onderwerp expliciet mee te nemen in de discussie over de taken en bevoegdheden van de stadsdelen;
• Hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad,

J. F. W. van Lammeren


Status

Voor

D66, VVD, CDA, SP

Tegen

PvdA

Lees onze andere moties

Begroting 2013 (Kantine van de toekomst - duurzaam inkopen)

Lees verder

Begroting 2013 (Artis)

Lees verder

    Word actief Doneer