Begroting 2013 (Ecolo­gische inkoop snoep- en dran­ken­au­to­maten)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Constaterende dat:
- De gemeente Amsterdam haar eigen beleid heeft opgesteld ten aanzien van duurzaam inkopen;
- De snoepautomaten in het stadhuis vrijwel uitsluitend zoete, ongezonde snacks en worstjes bevatten, en de drankenautomaten vrijwel uitsluitend cola, fanta en andere frisdrank bevatten;
- De snoepautomaten in het stadhuis overwegend onduurzaam geproduceerde snacks bevat zonder biologisch keurmerk en zonder Fair Trade-keurmerk, enkele uitzonderingen daar gelaten;
- De snoepautomaten meerdere chocoladesnacks bevatten zonder Fair Trade-keurmerk, zodat onbekend is of er voor deze producten gebruik is gemaakt van de voor de cacao-industrie zo kenmerkende (kind)slavernij;

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaam inkopen, zowel op lokaal als internationaal niveau;
- Het Fair Trade-keurmerk van groot belang is om kindslavernij in de cacao-industrie te beëindigen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In een nieuw contract met een snoep- en drankenautomatenbeheerder ecologische inkoop vast te leggen, door zoveel mogelijk in te zetten op Fair Trade (tenminste slaafvrije chocola) en biologisch.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen