Begroting 2013 (Bont)


7 november 2012

Gehoord de discussie over de begroting voor 2013;

Overwegende dat:
- In steeds meer modeartikelen echt bont wordt gebruikt;
- Er een verandering op komst is, mensen weten niet meer waar bont vandaan komt;
- Bont een overbodig luxeproduct is waarvoor dieren een afschuwelijk leven leiden, ook in Nederlandse fokkerijen;
- Amsterdam ernaar streeft om een bontvrije stad te zijn;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont(kragen) in kleding.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen