Begroting 2011 (Veggie Day Campagne)


3 november 2010

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;

Overwegende dat:

• Dit college heel zwaar inzet op een CO2 reductie en dat dit op minstens drie plaatsen in drie verschillende programma’s laat terugkomen

1. Een energiestrategie hanteert die uitgaat van: 40% CO2 reductie, Klimaatneutrale organisatie in 2014, 20% duurzame energie (doelstelling 24 (p19 Begroting)


2. Groeiende Stad uitgangspunt 2 “Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. Amsterdam houdt vast aan de ambitie om (ten opzichte van 1990) in 2025 de CO2 uitstoot met 40 procent te reduceren” (p271 Begroting)

3. Doelstelling Ro5: Amsterdam stabiliseert CO2-uitstoot. Amsterdam houdt vast aan de ambitie om (ten opzichte van 1990) in 2025 40% van de CO2 uitstoot te reduceren (p435 Begroting)

• Op nog enkel programma stabilisatie in zicht is (stabilisatie door stagnatie in de groei als gevolg van de crisis daargelaten), laat staan een reductie

• Vlees productie en -consumptie voor 18% bijdragen aan de CO2 equivalent uitstoot (FAO: 2006 Livestock’s Long Shadow (blz 272)

• De motie om een voorlichtingscampagne over Meat Free Monday het niet gehaald heeft uit kosten overwegingen

• Het Klimaatbureau 750.000 euro krijgt om bij te dragen in voorlichting en handelen voor het ‘Nieuw Amsterdams Klimaat’. Dit moet ook een bijdrage leveren aan 40% CO2 reductie 2025 (p223 Begroting)

• Er €47.920 euro subsidie gaat naar de Kosjere eettafel (p509 Begroting)

• De Organisatie van de Kosjere eettafel heeft aangegeven dat er te weinig belangstelling is voor de kosjere eettafel om zelf een kosjere maaltijd te verzorgen.

• Op deze manier Amsterdam onverdoofd ritueel slachten subsidieert

• Steden als Gent en San Francisco reeds actief een vleesloze en/of visloze dag promoten SF:http://abclocal.go.com/kgo/story?section=news/local/san_francisco&id=7370993
Gent: http://www.guardian.co.uk/environment/2009/may/13/ghent-belgium-vegetarian-day

• Vegetarische gerechten bijdragen aan een gezondere levensstijl (Ethish Vegetarisch Alternatief: http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=110)


Besluit:

• De subsidie aan de Kosjere eettafel te staken

• Het vrijgekomen budget alsnog te besteden aan een voorlichting campagne rondom Veggie Day en op deze manier bij te dragen aan de CO2 doelstelling


Status

Ingediend

Voor

Tegen