Begroting 2011 (Holland Casino: Alles op groen)


5 november 2010

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Holland Casino: “Alles op Groen”

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

-De Partij voor de Dieren het geen gemeentetaak vindt om gokken te promoten;

-Dit college voornemens is €123.070 uit te geven aan een dergelijke promotie (blz 520; Begroting 2011);

-Er andere, in onze ogen, meer wezenlijke zaken uit het collegeprogramma nog geen voldoende dekking hebben;

-Ook in de begroting 2011 dergelijke tekorten aanwezig zijn;

-Dit college voornemens is €200.000 tekorten op het Amsterdamse Bos (blz 185; Begroting 2011), waar miljoenen mensen verslaafd raken aan de ontspanning;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

-Het promotiebedrag van is € 123.070 te schrappen

-Het geld van de promotie te gebruiken om de geplande korting op de subsidie van €200.000 voor het Amsterdamse Bos te verminderen


Status

Ingediend

Voor

Tegen