Begroting 2011 (Twee­takttaks boten)


11 november 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Twee-takt taks (Boten)

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- Twee-takt motoren meer aan luchtvervuiling bijdragen dan vrachtwagens (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/888089/2008/02/28/Brommer-is-nog-vuiler-dan-vrachtwagen.dhtml);

- Het verbeteren van luchtkwaliteit als doelstellingen in het collegeakkoord en in de Begroting 2011 zijn opgenomen;

- De Bovag zelfs voor strengere Europese emissienormen pleit ten aanzien van twee-takt motoren, 'want die lopen achter op die van auto's';

- Amsterdam een voorbeeldfunctie heeft en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan;

- Amsterdam een verhoging van het binnenhavengeld voor pleziervaartuigen van gemiddeld € 100 naar € 180 per jaar voorstelt (blz 42: Begroting 2011)


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- zich in te zetten de luchtvervuiling veroorzaakt door twee-takt motoren te verminderen

- elektrische boten te stimuleren via Nieuw Amsterdams Klimaat

- de verhoging van het binnenhavengeld voor plezierboten zonder twee-takt motor slechts met 20% te verhogen

- De overige verhoging te verhalen op de plezierboten met twee-takt motoren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, D66, SP, CDA