Begroting 2011 (Dier­plagen; voorkomen is beter dan bestrijden)


11 november 2010

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011:
Dierplagen; voorkomen is beter dan bestrijden

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- De GGD een nieuwe manier van werken heeft ontwikkeld m.b.t. dierplaagbeheersing;

- Deze gericht is op duurzame preventie van dierplagen;

- Er door de GGD ook educatie materiaal en een campagne genaamd ‘Anders Voeren’ is ontwikkeld en vorig najaar al gevoerd;

- Er geen geld opzij is gelegd voor een nieuwe campagne en verdere PR voor het educatie materiaal;

- Dit educatie materiaal nog aanpassing behoeft op de website (http://www.gezond.amsterdam.nl... & www.anmec.nl);

- De stad het tienvoudige betaalt €300.000,- aan de GGD voor dierplaagbeheersing

- De GGD €33.000,- nodig heeft voor het veranderen van het educatie materiaal en een tweede impuls voor de voortgang van de campagne ‘Anders Voeren’, opdat de stad dieren zoveel mogelijk laat leven en milieuvriendelijk werkt;

Besluit:


- €33.000 te investeren in de campagne ‘Anders Voeren’ , waaronder de aanpassing van het educatie materiaal op de website (http://www.gezond.amsterdam.nl... & www.anmec.nl)

- Dit geld te halen uit de algemene reserves


Status

Ingediend

Voor

Tegen