Begroting 2011 (Onver­doofd ritueel geslacht vlees niet finan­cieren)


17 december 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Onverdoofd ritueel slachten

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

• De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren voorschrijft dat dieren voor de slacht bedwelmd moeten worden;

• Voor kosjere en islamitische rituele slacht op het punt van bedwelming door de wet een uitzondering wordt gemaakt;

• Het Besluit Ritueel Slachten voorschrijft dat bij het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, slachten of doden de dieren elke vermijdbare opwinding of pijn, elk vermijdbaar lijden of vermijdbare verwondingen of kneuzingen bespaard moeten worden.

• Uit onderzoek naar rituele slachtingen door de Universiteit Wageningen blijkt dat dit besluit niet correct wordt nageleefd. Gemiddeld zijn meer dan de voorgeschreven 1 of 2 halssneden nodig: bij kosjer slachten zijn gemiddeld 3,2 en bij Halal slachten zelfs 5,2 halssneden nodig. Dan nog is bij één op de tien dieren een halsader niet of slecht doorsneden, wat extra lijden veroorzaakt (Rapport ‘Ritueel slachten en het welzijn van dieren’, Animal Sciences Group Wageningen UR 2008);

• Er door de gemeente Amsterdam subsidies worden verstrekt aan zowel halal- als kosjere maaltijden, die vlees bevatten van dieren die onverdoofd, door middel van halssneden in de nek, zijn doodgebloed (blz. 509; Begroting 2011);

• Bij islamitische en kosjere slacht het dier op meerdere punten extra lijdt in vergelijking met het lijden tijdens een reguliere, bedwelmde slacht (Rapport ‘Ritueel slachten en het welzijn van dieren’, Animal Sciences Group Wageningen UR 2008);

• De gemeente Amsterdam zich met de subsidie aan halal- en kosjere maaltijden mede schuldig maakt aan dit extra lijden van dieren;


Besluit:


• Aan de maaltijden die worden gefinancierd de eis te stellen dat deze geen ritueel geslacht vlees bevatten, maar vegetarisch zijnStatus

Ingediend

Voor

Tegen

CDA, SP, D66, VVD, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Begroting 2011 (Geef bijzonder opsporingsambtenaren de ruimte 1)

Lees verder

Begroting 2011 (Amsterdamse Bos en Amsterdamse bewoners tekort gedaan)

Lees verder

    Word actief Doneer