Begroting 2011 (Geef bijzonder opspo­rings­amb­te­naren de ruimte 1)


11 december 2010

Motie van het raadslid de heer J. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2011:Geef BOA’s de ruimte 1

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- Dit college in haar Collegeakkoord 2010-2014 heeft afgesproken dat er gemeentelijke handhavers worden opgeleid voor de handhaving van het dierenwelzijnsbeleid (blz 19);

- Deze handhavers (BOA’s) zullen worden aangesteld uit het bestaande apparaat;

- De opleiding voor de handhavers zal moeten komen uit het bestaande opleidingsbeleid van het apparaat;

- Voor deze opleiding naar schatting een bedrag van €100.000,- moet worden uitgetrokken, verdeeld over vier jaar

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Nog dit jaar een start te maken met het opleiden van minimaal 8 BOA’s, zodat deze in 2011 operationeel worden

- Deze BOA’s 50% van hen tijd te moeten besteden aan het verbeteren van dierenwelzijn

- In 2011 €25.000,- te reserveren uit bestaande opleidingsbudgetten

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Voor

SP

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66

Lees onze andere moties

Begroting 2011 (Carré geen podium voor dierenleed)

Lees verder

Begroting 2011 (Onverdoofd ritueel geslacht vlees niet financieren)

Lees verder

    Word actief Doneer