Begroting 2011 (Big Brother)


5 november 2010

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Big Brother

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

-Het college € 0,5 miljoen betaalt aan cameratoezicht op uitgaanspleinen (blz 59; Begroting 2011);

-Er nog een extra aanvulling van € 350.000 moet worden gedaan door het wegvallen van rijksbijdrage (blz 60; Begroting 2011);

-Cameratoezicht niet heeft kunnen voorkomen dat het geweld is toegenomen;

-Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) de gemeente Groningen heeft geadviseerd niet meer camera’s op te hangen. Dat leidt namelijk niet tot een daling van incidenten;

-Ook ‘verhouden de baten van uitbreiding zich niet tot de kosten’, vindt het COT;

-Uitgaansgeweld niet tegen wordt gegaan door cameratoezicht;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

-Niet de extra € 350.000 aanvulling op het wegvallen van de rijksbijdrage te betalen;

-Geen extra geld uit te trekken voor cameratoezicht;

-De € 350.000 toe te voegen aan de algemene reserves;


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, SP