Begroting 2011 (Holland Casino)


17 december 2010

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Holland Casino: “Alles op Groen”

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

-De Gemeente Amsterdam een raamovereenkomst heeft afgesloten met Holland Casino;

-De bestemmingsgelden en reserves alleen ingezet kunnen worden voor projecten van het Holland Casino;

-Er andere, in onze ogen, meer wezenlijke zaken uit het collegeprogramma nog geen voldoende dekking hebben;


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

-Om de afspraken van het raamovereenkomst goed met elkaar op papier te zetten, zoals de wethouder voorstelt;

-Om de bestemming van de afdrachten voortaan alleen ten goede te laten komen aan city marketing

-Vanuit de besparing van het citymarketing budget, 33.000 euro te investeren in de campagne “Anders Voeren” (motie 574) van de Dierplaagbeheersing van de GGD;


Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

CDA, SP

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, D66