Begroting 2011 (Zwerf­dieren vogelvrij)


17 december 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Zwerfdieren Vogelvrij

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- De Burgemeester verplicht is om ‘gevonden voorwerpen’ voor 14 dagen te bewaren;

- Dit niets zegt over de eventuele benodigde overlevingskansen van een gevonden voorwerp op straat;

- Zwerfdieren als gevonden voorwerpen worden gezien;

- Er geen definitie van zwerfdier in de “Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2008” wordt gegeven

- Om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen een definitie van zwerfdier noodzakelijk is.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Een zwerfdier te definiëren als: “een zwerfdier is een dier dat buiten rondzwerft, maar eigenlijk een eigenaar zou moeten hebben. Het dier heeft vermoedelijk een eigenaar of heeft een eigenaar gehad. Zwerfdieren zijn verdwaald, aan de eigenaar ontsnapt of door de eigenaar aan hun lot overgelaten. De opvang van deze dieren is een gemeentelijke taak die verankert ligt in het Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3)."


Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, SP, CDA

Lees onze andere moties

Begroting 2011 (Doelstellingen van de politie)

Lees verder

Begroting 2011 (Holland Casino)

Lees verder

    Word actief Doneer