Begroting 2011 (Dier­plaag­be­heersing)


17 december 2010

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011:
Dierplagen; voorkomen is beter dan bestrijden

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- De GGD een nieuwe manier van werken heeft ontwikkeld m.b.t. dierplaagbeheersing;

- Deze gericht is op duurzame preventie van dierplagen;

- Er door de GGD ook educatie materiaal en een campagne genaamd ‘Anders Voeren’ is ontwikkeld en vorig najaar al gevoerd;

- De gemeente in haar nota ‘Beleid en aanpak van schade of overlast door dieren in de openbare ruimte’ de ambitie stelt dat Amsterdammers weten dat voeren dieren ziek maakt, overlast en dierplagen veroorzaakt en dat wij daar zelf ook ziek van kunnen worden;

- De doelstelling van dit collegeakkoord aansluiten bij de nieuwe methode van de GGD: “Een openbare ruimte die schoon, gaaf en veilig is, draagt bij aan een veiliger Amsterdam en aan het verminderen van gevoelens van onveiligheid”(Begroting 2011, blz 54);

- Er geen geld opzij is gelegd voor een nieuwe campagne en verdere PR voor het educatie materiaal;

- Dit educatie materiaal nog aanpassing behoeft op de website (http://www.gezond.amsterdam.nl... & www.anmec.nl);

- De stad het tienvoudige betaalt €300.000,- aan de GGD voor dierplaagbeheersing.

- De GGD €33.000,- nodig heeft voor het veranderen van het educatie materiaal en een tweede impuls voor de voortgang van de campagne ‘Anders Voeren’, opdat de stad dieren zoveel mogelijk laat leven en milieuvriendelijk werkt;

Besluit:


- De nieuwe werkwijze aan de stadsdelen te promoten;

- €33.000 te investeren in de campagne ‘Anders Voeren’ , waaronder de aanpassing van het educatie materiaal op de website (http://www.gezond.amsterdam.nl... & www.anmec.nl);

- Dit geld eenmalig te halen uit het Mobiliteitsfonds, omdat een schone stad ook een veilige stad is;

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA, SP