Begroting 2011 (Carré geen podium voor dierenleed)


11 november 2010

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de begroting voor 2011: Carré geen podium voor dierenleed

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2011;
Overwegende dat:

- Dit college voornemens is € 457.040,- (annuïteit) uit te geven aan Theater Carré (blz 513; Begroting 2011);

- De Gemeente 100% aandeelhouder en eigenaar is en aan Carré een lening heeft verstrekt

- De Gemeenteraad tegen wilde dieren in het circus is

- Stadsdeel Centrum geen levende dieren in evenementen toestaat, alleen aan Carré (oud recht)


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Als eigenaar van het pand, en als aandeelhouder, Carré de voorwaarde te stellen dat evenementen met wilde dieren niet meer toegestaan zijn


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, SP