Amster­damse Bos (Geen mollen­klemmen)


4 april 2012

Gehoord de discussie over het Amsterdamse Bosplan 2012-2016,

Constaterende dat:
- Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren in november 2010 blijkt dat het Amsterdamse Bos mollen op speel- en sportvelden laat bestrijden door een ‘professionele mollenvanger’;
- Het college heeft laten weten ervan op de hoogte te zijn dat het doden van mollen door bijvoorbeeld klemmen niet de overlast oplost en dat er andere alternatieven zijn om de overlast van mollen te voorkomen;
- Het college in antwoord op de schriftelijke vragen heeft gezegd dat hij het een goed idee vindt om andere alternatieven aan het Amsterdamse Bos voor te leggen;
- Het college heeft toegezegd DMO opdracht te geven om in overleg te gaan met de GGD om te bekijken welke alternatieven voor mollenwering op de speel- en sportvelden mogelijk te realiseren zijn.
- Mollenklemmen en mollengif een zeer dieronvriendelijke en onwerkzame manier zijn van bestrijding van overlast;

Overwegende dat:
- De Dierenbescherming Amsterdam in gesprek is met het Amsterdamse bos en de GGD over diervriendelijke manieren om overlast van mollen tegen te gaan;
- Uit deze gesprekken mogelijk diervriendelijke alternatieven zijn gekomen zoals:

1) Beplanting aanpassen buitenste randen en stukken die niet voor recreatie gebruikt worden, zodat de mol daarheen trekt;
2) Frequenter met de maaimachine op maaistand 0 maaien, zodat er niet echt wordt gemaaid, maar door de trillingen van de machine/maaiwagen de mollen weggaan;
3) Mollendoeken of gordijnen plaatsen voor de kleinere gazons.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- De mollenklem en andere dier- en milieuonvriendelijke mollenbestrijdingsmethoden uit het bos te bannen;
- Om de hierboven genoemde diervriendelijke methoden middels een pilot deze zomer te laten plaatsvinden in het bos;
- Bij positief resultaat deze nieuwe diervriendelijke methoden toe te passen.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

CDA