Amster­damse Bos (Evene­menten)


4 april 2012

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Amsterdamse Bosplan 2012-2016

Overwegende dat:
- Het Amsterdamse Bos evenementen faciliteert van externe partijen;
- In 2011 het Land van Bosse in gebruik is genomen als nieuw evenemententerrein voor maximaal 20.000 bezoekers;
- Hierbij is aangegeven dat het bos streeft naar maximaal 6 grote evenementen (met versterkte muziek) per jaar;
- In de brief van de wethouder aan de commissie van 30 november 2011 is aangegeven dat het aantal grootschalige evenementen met maximale geluidsontheffing op het Land van Bosse mag toenemen van 2 naar maximaal 4;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
De volgende tekst te schrappen (p.44):
“Wij streven naar maximaal zes grote evenementen (met versterkte muziek) per jaar.”

en te vervangen door:

“Er worden in het Amsterdamse Bos maximaal vier grote evenementen (met versterkte muziek) per jaar georganiseerd.”


Status

Ingediend

Voor

PvdA, D66, SP

Tegen

CDA, GroenLinks, VVD