Amster­damse Bos (Betaald parkeren)


4 april 2012

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Amsterdamse Bosplan 2012-2016

Overwegende dat:
- De parkeervoorzieningen in het Bos bestemd zijn voor recreanten en sporters;
- Auto’s in de huidige situatie ver het bos inrijden om er gratis te parkeren;
- In het Bosplan staat: “Als autogebruik tot verdere structurele parkeeroverlast leidt, wij de invoering van betaald parkeren overwegen”;
- “Door invoering van betaald parkeren in omliggende wijken (stadsdeel Zuid) verwacht wordt dat er een verdere toename van de parkeeroverlast ontstaat. De parkeeropbrengsten komen ten goede aan het beheer en onderhoud van het Amsterdamse Bos”;
- De gemeente onderzoekt of betaald parkeren voor het Amsterdamse Bos (vooral in het entreegebied) nodig is om de parkeerdruk te verlagen;
- Parkeerterreinen publiekrechtelijk onder de gemeente Amstelveen vallen, een verkeersbesluit van het Amstelveense College nodig is. Er is hierover nog geen formeel contact geweest met Amstelveen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Met het Amstelveense college van burgemeester en wethouders in overleg te treden om de mogelijkheid tot betaald parkeren voor het hele Amsterdamse Bos te onderzoeken.


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks, SP

Tegen

CDA, VVD, D66