Amsterdam Circulair (statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes)


15 februari 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het rapport Amsterdam Circulair (statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het rapport Amsterdam Circulair;

Constaterende dat:

  • Een groot deel van het Amsterdamse zwerfafval bestaat uit kleine PET-flessen en blikjes;
  • In het Parool van afgelopen zaterdag stond dat maar 0,4 procent van het zwerfafval bestaat uit anderhalveliterflessen;
  • Duitsland en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben ingevoerd voor kleine flessen en blikjes.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Een lobby richting het Rijk te beginnen voor het invoeren van statiegeld op kleine PET-flessen en drankblikjes.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, PvdO

Tegen

VVD, CDA