Amen­dement inzake vast­stellen van het beleids­kader Hoofd­groen­structuur (onder­grondse bouw­werken niet inpasbaar)


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Constaterende dat:

  • Op pagina 26 staat dat “Ondergrondse bouwwerken” inpasbaar zijn in de Hoofdgroenstructuur, “als de noodzaak van ondergrondse bouwwerken in de Hoofdgroenstructuur aangetoond kan worden, worden de bouwwerken (zoals parkeervoorzieningen) niet als verharding meegeteld en zijn ze inpasbaar. Op voorwaarde dat deze voorzien zijn van een omvangrijke groene leeflaag en dat de natuurwaarden niet aangetast dan wel gecompenseerd worden en dat er aandacht is voor de effecten op grondwaterstromen”.

Overwegende dat:

  • - Bouwwerkzaamheden om ondergrondse bouwwerken te realiseren in de Hoofdgroenstructuur ongetwijfeld een aantasting van het groen veroorzaken;
  • - In de praktijk nu al vaak te zien is dat compensatiegroen niet dezelfde kwaliteiten heeft als het verwijderde groen dat gecompenseerd diende te worden;
  • - de risico’s om waardevol groen te verliezen te groot zijn en daarom voor ondergrondse bouwwerken inpassing buiten de hoofdgroenstructuur gezocht dient te worden.

Besluit:

Op pagina 26 onder ‘inpasbaar:’ de volgende passage te schrappen:

  • - “Ondergrondse bouwwerken: als de noodzaak van onder grondse bouwwerken in de Hoofdgroenstructuur aangetoond kan worden, worden de bouwwerken (zoals parkeervoorzieningen) niet als verharding meegeteld en zijn ze inpasbaar. Op voorwaarde dat deze voorzien zijn van een omvangrijke groene leeflaag en dat de natuurwaarden niet aangetast dan wel gecompenseerd worden en dat er aandacht is voor de effecten op grondwaterstromen”

Op pagina 27 onder ‘niet inpasbaar’ de volgende passage toe te voegen:

  • - Ondergrondse bouwwerken

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, SP, PvdD

Tegen

CDA, FvD, DENK, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, JA21

Lees onze andere moties

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (nutsvoorzieningen niet inpasbaar)

Lees verder

Motie inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (geen parkeervoorzieningen in het groen)

Lees verder

    Word actief Doneer