Amen­dement inzake vast­stellen van het beleids­kader Hoofd­groen­structuur (nuts­voor­zie­ningen niet inpasbaar)


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Constaterende dat:

  • Op pagina 27 staat dat “Nutsvoorzieningen tot maximaal 15 m2” inpasbaar zijn in de Hoofdgroenstructuur.

Overwegende dat:

  • - de aanleg van nutsvoorzieningen niet ten koste mag gaan van het schaarse groen in onze stad;
  • - voor nutsvoorzieningen inpassing buiten de hoofdgroenstructuur gezocht dient te worden.

Besluit:

Op pagina 27 onder ‘inpasbaar:’ de volgende passage te schrappen:

  • - Nutsvoorzieningen tot maximaal 15 m2.

Op pagina 27 onder ‘niet inpasbaar’ de volgende passage toe te voegen:

  • - Nutsvoorzieningen.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, PvdD

Tegen

CDA, FvD, DENK, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, VOLT, JA21, SP