Amen­dement inzake vast­stellen van het beleids­kader Hoofd­groen­structuur (geen over­nach­tings­mo­ge­lijk­heden in het groentype ‘land­schap’ en ‘sport­park’)


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Overwegende dat:

  • de rust en stilte in de groentypen ‘landschap’ en ‘sportpark’ zoveel mogelijk behouden dienen te blijven ter bevordering van de biodiversiteit.

Besluit:

Op pagina 27 onder ‘niet inpasbaar:’ de volgende passage:

  • - “Overnachtingsmogelijkheden, op een enkele uitzondering na. Zie hiervoor de criteria per groentype.”

Te wijzigen in:

  • - “Overnachtingsmogelijkheden, op een uitzondering voor het groentype ‘tuinpark’ na.”

En de volgende schuingedrukte passages te verwijderen:

  • - onder groentype ‘sportpark’: “[…] kleinschalige overnachtingsmogelijkheden gelieerd aan topsport […] op p.51.
  • - onder groentype ‘landschap’: ”Overnachtingsmogelijkheden, alleen kleinschalig en in bestaande bebouwing. Geen leisure, indoorrecreatie of andere (grootschalige) recreatieve voorzieningen met een verkeersaantrekkende werking en autoverkeer in het bijzonder” op p. 64.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

VOLT, FvD, DENK, Bij1, SP, PvdD

Tegen

CDA, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, JA21