Amen­dement inzake vast­stellen van het beleids­kader Hoofd­groen­structuur (geen over­nach­tings­mo­ge­lijk­heden in het groentype ‘land­schap’ en ‘sport­park’)


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Overwegende dat:

  • de rust en stilte in de groentypen ‘landschap’ en ‘sportpark’ zoveel mogelijk behouden dienen te blijven ter bevordering van de biodiversiteit.

Besluit:

Op pagina 27 onder ‘niet inpasbaar:’ de volgende passage:

  • - “Overnachtingsmogelijkheden, op een enkele uitzondering na. Zie hiervoor de criteria per groentype.”

Te wijzigen in:

  • - “Overnachtingsmogelijkheden, op een uitzondering voor het groentype ‘tuinpark’ na.”

En de volgende schuingedrukte passages te verwijderen:

  • - onder groentype ‘sportpark’: “[…] kleinschalige overnachtingsmogelijkheden gelieerd aan topsport […] op p.51.
  • - onder groentype ‘landschap’: ”Overnachtingsmogelijkheden, alleen kleinschalig en in bestaande bebouwing. Geen leisure, indoorrecreatie of andere (grootschalige) recreatieve voorzieningen met een verkeersaantrekkende werking en autoverkeer in het bijzonder” op p. 64.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

VOLT, FvD, DENK, BIJ1, SP, PvdD

Tegen

CDA, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, JA21

Lees onze andere moties

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (negatief TAC advies altijd mogelijk)

Lees verder

Amendement inzake afwijkingsbesluit bij stadsnatuur

Lees verder

    Word actief Doneer