Amen­dement inzake inzet op gezonde plant­aardige school­lunches en -ontbijten


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

 • het college in reactie op het initiatiefvoorstel ‘Amsterdam gaat met mes en vork de klimaatcrisis te lijf!’ van de Partij voor de Dieren het Actieplan Eiwittransitie heeft opgesteld;
 • scholen in dit Actieplan Eiwittransitie onder stakeholders en actoren worden genoemd voor het versnellen van de eiwittransitie;
 • het stimuleren van een groter plantaardig voedselaanbod in publieke instellingen en ‘Aansluiten bij huidig beleid AAGG met betrekking tot gezond voedselaanbod bij scholen’ doelstellingen van het Actieplan Eiwittransitie zijn.

Overwegende dat:

 • plantaardige schoollunches en –ontbijten behalve de meest gezonde ook de meest inclusieve, klimaatbewuste en diervriendelijke optie zijn.

Besluit:

Onderstaande passages;

 • ‘Gezonde schoollunches’ p.18
 • ‘We zetten in op schoollunches en een rijke schooldag.’ P.118
 • ‘We investeren ook in gezonde schoollunches.’ p.122
 • ‘Hogere lasten van in totaal € 3 miljoen verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2026, omdat we experimenteren met het aanbieden van gratis gezonde ontbijten en/of schoollunches in wijken waar dat het hardste nodig is.’ p.229
 • ‘Gezonde schoollunches voor € 0,4 miljoen in 2023, € 10 miljoen in 2024 en 2025 en €1,6 miljoen in 2026.’ p.251

als volgt te wijzigen door het woord ‘plantaardig’ in te voegen:

 • ‘Gezonde plantaardige schoollunches’ p.18
 • ‘We zetten in op plantaardige schoollunches en een rijke schooldag.’ P.118
 • ‘We investeren ook in gezonde plantaardige school-lunches.’ p.122
 • ‘Hogere lasten van in totaal € 3 miljoen verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2026, omdat we experimenteren met het aanbieden van gratis gezonde plantaardige ontbijten en/of schoollunches in wijken waar dat het hardste nodig is.’ p.229
 • ‘Gezonde plantaardige schoollunches voor € 0,4 miljoen in 2023, € 10 miljoen in 2024 en 2025 en €1,6 miljoen in 2026.’ p.251

Indiener,

J. M. Krom


Status

Verworpen

Voor

DENK, BIJ1, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake Termijn huurcontract Museum of Contemporary Art naar 40 jaar (termijn huurcontract MCA naar 40 jaar)

Lees verder

Motie inzake referentienormen Klimaatadaptatie voor nieuwe gebiedsplannen

Lees verder

    Word actief Doneer