Amen­dement inzake het vast­stellen van het bestem­mingsplan HWC Johan Huizing­alaan (geen bomenkap voor alter­na­tieve locatie)


24 januari 2019

Amendement van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het vaststellen van het bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan (geen bomenkap voor alternatieve locatie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van het bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan (Gemeenteblad afd. 1, nr. 20).

Overwegende dat:

  • de consequentie van dit bestemmingsplan is dat er bij de Oude Haagseweg 168 bomen gekapt gaan worden;
  • tijdelijke werkterreinen niet ten koste moeten gaan van het groen.

Besluit:

in de raadsvoordacht van het bestemmingsplan op pagina 2 de tekst:
“Een alternatieve locatie is gevonden aan de Oude Haagseweg (ten zuiden

van de Rijksweg A4 in het stadsdeel Nieuw-West). Een (tijdelijke) omgevingsvergunning waarmee het gebruik als werkterrein op deze locatie mogelijk

wordt gemaakt, is verleend.”

te wijzigen naar:
“De alternatieve locatie die momenteel gevonden is, is onwenselijk omdat er 168 bomen voor gekapt moeten worden. Er wordt actief gezocht naar een andere locatie waarbij geen bomen gekapt hoeven te worden.”

en de volgende zin van het bestemmingsplan op pagina 2 te schrappen:

“De benodigde omgevingsvergunning voor kappen kan half januari 2019

onherroepelijk worden zodat Zuidasdok (de minister) schriftelijk kan aangeven het werkterrein in de Sporendriehoek niet meer (volledig) nodig te hebben. Op dat moment kan NUON over het benodigde deel van het terrein beschikken.”

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het moderniseren van ‘Scanstraat WPI’ (procesverslag over toekomstige besluitvorming omtrent technologische voorzieningen en reorganisaties).

Lees verder

Motie inzake de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2018 (vergroenen van schoolpleinen door middel van samenwerking)

Lees verder

    Word actief Doneer