Amen­dement inzake de Begroting 2020 (niet uitkleden van de dieren­arts­re­geling voor minima)


7 november 2019

Amendement van het lid Bakker inzake de Begroting 2020 (niet uitkleden van de dierenartsregeling voor minima).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2020.

Constaterende dat Amsterdam sinds 2016 een Dierenhulp aan Minima (ADAM) regeling kent waarbij de gemeente tegemoetkomt aan minima met dierenartskosten;

Constaterende dat het budget van €400.000 voor deze regeling voor het jaar 2019 al sinds augustus 2019 uitgeput was en dat overschrijdingen werden opgevangen binnen het programma Wonen en Groen;

Constaterende dat het budget voor de regeling in 2020 niet wordt verhoogd, maar dat de wethouder heeft aangekondigd in gesprek te gaan met dierenwelzijnsorganisaties om de regeling te versoberen.

Constaterende dat het aantal dierenartsconsulten binnen deze regeling net als in 2019 ook voor 2020 wordt gesteld op 2.200 terwijl er vanaf 2021 een prognose van 3.700 consulten staat aangegeven (= +68,2%).

Besluit:

De regeling niet te versoberen, maar in de begroting voor het jaar 2020 rekening te houden met 3.700 dierenartsconsulten, en besluit daartoe:

  • Op pagina 229 in de tabel onder Activiteit 11.3.1.3 in de column “Begroting 2020” en rij “#6” het aantal “2.200” te vervangen door “3.700”
  • De bij benadering benodigde 68,2% extra financiering, dus €272.800, in mindering te brengen op het Evenementenfonds waar nu €2.400.000 in zit en dit overeenkomstig aan te passen op pagina 52 in de Begroting.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, PvdO, BIJ1, CDA

Tegen

D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) (Tramremise)

Lees verder

Amendement inzake de Begroting 2020 (gezonde, duurzame en diervriendelijke schoolkantines)

Lees verder

    Word actief Doneer