Motie inzake het inves­te­rings­be­sluit Strand­eiland (IJburg tweede fase) (Tram­remise)


6 november 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (Tramremise)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1835)

Constaterende dat:

  • Er wordt gezocht naar een locatie voor een definitieve tramremise als onderdeel van het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland/IJburg;
  • Op Strandeiland een reservering komt voor een deel van de trams;
  • Het Flevopark al is afgevallen als mogelijke locatie;Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Voldoende ruimte te reserveren voor de tramremise zodat deze in zijn geheel naar Strandeiland kan worden verplaatst.

Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, BIJ1, CDA

Tegen

D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD

Lees onze andere moties

Amendement inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) (meer sportvelden)

Lees verder

Amendement inzake de Begroting 2020 (niet uitkleden van de dierenartsregeling voor minima)

Lees verder

    Word actief Doneer