Amen­dement inzake de Begroting 2020 (gezonde, duurzame en dier­vrien­de­lijke school­kan­tines)


7 november 2019

Amendement van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2020 (gezonde, duurzame en diervriendelijke schoolkantines).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2020.

Constaterende dat:

 • We in een maatschappij leven waarin ongezond eten overheerst en vaak de meest voor de hand liggende optie is;
 • Dit ongezonde voedsel negatieve gevolgen heeft op de gezondheid van Amsterdammers, maar ook op het milieu, dierenwelzijn en natuur;

Overwegende dat:

 • Het van groot belang is dat kinderen leren om gezond te eten en verantwoorde keuzes te maken, en dit ook voldoende gefaciliteerd wordt;
 • Een gezonde voedselomgeving: Amsterdamse kinderen leven nu in een ongezonde

  voedselomgeving. Scholen gaan vanaf 2020 het juiste voorbeeld geven met

  een gezond, duurzaam en hoofdzakelijk plantaardig voedselaanbod in de

  schoolkantines. De gemeente stelt €3 miljoen beschikbaar om

  schoolkantines op weg te helpen naar een gezonder en duurzamer aanbod.

 • Besluit:


  Op pagina 51 de tekst
  “Wel wordt in 2020 in dit programmaonderdeel € 3 miljoen toegevoegd aan de reserve Amsterdam 750.”

  Te schrappen en op pagina 112, na het punt “NME-schooltuinen een extra punt met de volgende tekst toe te voegen:

  Het lid van de gemeenteraad

  J.F. Bloemberg-Issa  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, BIJ1, DENK, CDA

  Tegen

  VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD

  Lees onze andere moties

  Amendement inzake de Begroting 2020 (niet uitkleden van de dierenartsregeling voor minima)

  Lees verder

  Motie inzake de Begroting 2020 (voldoende sportfaciliteiten op Strandeiland)

  Lees verder

      Word actief Doneer