Amen­dement inzake de Begroting 2020 (gezonde, duurzame en dier­vrien­de­lijke school­kan­tines)


7 november 2019

Amendement van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2020 (gezonde, duurzame en diervriendelijke schoolkantines).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2020.

Constaterende dat:

 • We in een maatschappij leven waarin ongezond eten overheerst en vaak de meest voor de hand liggende optie is;
 • Dit ongezonde voedsel negatieve gevolgen heeft op de gezondheid van Amsterdammers, maar ook op het milieu, dierenwelzijn en natuur;

Overwegende dat:

 • Het van groot belang is dat kinderen leren om gezond te eten en verantwoorde keuzes te maken, en dit ook voldoende gefaciliteerd wordt;
 • Een gezonde voedselomgeving: Amsterdamse kinderen leven nu in een ongezonde

  voedselomgeving. Scholen gaan vanaf 2020 het juiste voorbeeld geven met

  een gezond, duurzaam en hoofdzakelijk plantaardig voedselaanbod in de

  schoolkantines. De gemeente stelt €3 miljoen beschikbaar om

  schoolkantines op weg te helpen naar een gezonder en duurzamer aanbod.

 • Besluit:


  Op pagina 51 de tekst
  “Wel wordt in 2020 in dit programmaonderdeel € 3 miljoen toegevoegd aan de reserve Amsterdam 750.”

  Te schrappen en op pagina 112, na het punt “NME-schooltuinen een extra punt met de volgende tekst toe te voegen:

  Het lid van de gemeenteraad

  J.F. Bloemberg-Issa  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, Bij1, DENK, CDA

  Tegen

  VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD