Algemene Subsi­die­ver­or­dening Amsterdam 2013 (ook verant­woording subsidies tot €5.000,-)


29 november 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Wijzigen van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ook verantwoording subsidies tot €5.000,-)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Wijzigen van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;

Constaterende dat:

  • In de ASA 2013 de mate van verantwoording van subsidies is opgesplitst in subsidies tot €5.000,-, €5.000-€50.000,- en alles boven de €50.000,-
  • Bij de subsidies van €5.000,- tot €50.000,- volgens de ASA vereist is dat hiervoor uiterlijk acht weken na afloop van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet worden ingediend met inhoudelijk verslag.
  • Subsidies tot €5.000,- direct door het college worden vastgesteld, en een inhoudelijk verslag met aanvraag tot vaststelling van de subsidie geen vereiste is;

Overwegende dat:

  • Gemeente Amsterdam bij de lage subsidies niet kan controleren of het geld wel is besteed aan de activiteiten waarvoor de subsidie verleend is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Een plan te maken om bij subsidies tot €5.000,- een vorm van verantwoording te vereisen waarbij ten minste de facturen en bonnetjes kunnen worden overlegd en dit terug te koppelen aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Jaarverslag TAC 2016 (mogelijkheden groen toevoegen bekijken)

Lees verder

Verordening op het lokaal bestuur Amsterdam (advies bij uitgebreide procedures)

Lees verder

    Word actief Doneer