Algemene Subsi­die­ver­or­dening Amsterdam 2012 (Wet Dieren)


20 december 2012

De raad,

Gehoord de discussie over de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012,

Constaterend dat
- in sommige activiteiten gebruik wordt gemaakt van dieren;
- dieren specifieke behoeftes hebben en de juiste verzorging nodig hebben;
- de Gezondheids- en welzijnswet dieren ervoor dient om de noodzakelijke verzorging en bescherming van dieren te borgen
- de Gezondheids- en welzijnswet dieren per 2013 wordt vervangen door de Wet Dieren;
- de subsidieontvanger, wanneer deze dieren inzet voor de activiteit waarvoor subsidie is gevraagd, deze wet dient te respecteren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In hoofdstuk 5, artikel 11. Aanvullende verplichtingen 9 (p.4)

Na het lid
2. De activiteiten van de subsidieontvanger mogen niet in strijd zijn met de op grond van internationale verdragen algemeen erkende rechten van de mens en het kind.

Het volgende lid in te voegen:
3. De activiteiten van de subsidieontvanger mogen niet in strijd zijn met de Wet Dieren.

Het lid van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, VVD, GroenLinks, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012 (dierenwelzijn opnemen in reikwijdte)

Lees verder

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012 (bevoegdheid gemeenteraad)

Lees verder

    Word actief Doneer