Algemene Subsi­die­ver­or­dening Amsterdam 2012 (bont)


20 december 2012

Gehoord de discussie over de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012,

Constaterend dat
- Er ieder jaar organisaties zijn die subsidie ontvangen en hiermee bont aanschaffen, dan wel vertonen, dan wel promoten;
- Bont een uitermate dieronvriendelijk product is;
- In steeds meer modeartikelen echt bont wordt gebruikt;
- Mensen meestal niet weten waar bont vandaan komt;
- Bont een overbodig luxeproduct is waarvoor dieren een afschuwelijk leven leiden, ook in Nederlandse fokkerijen;
- De raad bij de vaststelling van de Begroting 2013 een motie heeft aangenomen waarbij het college wordt gevraagd zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont(kragen) in kleding;
- Amsterdam ernaar streeft om een bontvrije stad te zijn;
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Aan hoofdstuk 4. Weigering van de subsidie, artikel 9.2 (p.3)
‘Het college kan een subsidieaanvraag geheel of gedeeltelijk weigeren als: …’

het volgende lid toe te voegen:
i. gebruik van en/of verkoop van bont(kragen) in kleding onderdeel is van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

De leden van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren
Laurens Ivens
Maarten Poorter


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, D66

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012 (dierenwelzijn)

Lees verder

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012 (dierenwelzijn opnemen in reikwijdte)

Lees verder

    Word actief Doneer