Agenda Groen (zonering in parken)


30 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (zonering in parken).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

De biodiversiteit in Amsterdam de afgelopen jaren is gestegen;
De stadsparken van Amsterdam in het bijzonder plaats bieden aan diverse dier- en plantsoorten;
Diverse stadsparken een zone hebben die niet of beperkt toegankelijk is voor bezoekers, waarin zeldzame dieren en planten voorkomen en die de bezoeker natuurbeleving bieden (type ruigtegebied/struinnatuur uit de Structuurvisie 2040).

Overwegende dat:

Door de toenemende drukte in de stad de groei van de biodiversiteit mogelijk weer onder druk komt te staan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In elk stadspark zones aan te brengen en daarin het type ruigtegebied/struinnatuur te waarborgen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, CDA