Agenda Groen (Boom in de Buurt)


30 september 2015

Motie van het raadslid van Lammeren inzake de Agenda Groen (Boom in de Buurt).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

- Het college in de Agenda Groen de samenwerking tussen gemeente en buurtbewoners hoog in het vaandel heeft staan, en groene buurtinitiatieven ruimte wil bieden en faciliteren;
- Groen in de buurt goed is voor de gezondheid;
- Er overal in Amsterdam mogelijkheden zijn om groen in de buurt toe te voegen;

Overwegende dat:

- Buurtbewoners regelmatig bezwaar maken bij het kappen van bomen in hun buurt, waaruit blijkt dat zij zeer betrokken zijn bij het groen in de buurt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Een plan uit te werken, in overleg en samenwerking met de bestuurscommissies en gebiedsmakelaars, waarin een groep buurtbewoners gezamenlijk een boom kunnen aanvragen voor een locatie in hun buurt, waarna de gemeente kijkt naar de mogelijkheden hiervoor.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Agenda Groen (zonering in parken)

Lees verder

Agenda Groen (inzichtelijk maken ecologische impact van evenementen (waaronder festivals))

Lees verder

    Word actief Doneer