Agenda Groen (verstening van tuinen)


30 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (verstening van tuinen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

Er een landelijke trend is in de “verstening” van tuinen, waarbij groen plaatsmaakt voor onderhoudsarme siertegels;
Groene tuinen ook bijdragen aan de biodiversiteit en de afvoer van regenwater;
Alle tuinen in Amsterdam opgeteld waarschijnlijk een aanzienlijk deel van het totaal aantal vierkante meters groen beslaan;
Acht steden, waaronder Den Haag, Eindhoven, Groningen en Leiden zich al aansloten bij het initiatief “Operatie Steenbreek”, waarbij bewoners met een tuin op diverse manieren bewust gemaakt worden van het belang van een groene tuin.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Meer voorlichting te geven over de negatieve effecten van de verstening van tuinen en bewoners met een tuin aan te moedigen stenen te vervangen door groen.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (stimuleren van autodelen en buiten de stad parkeren integreren)

Lees verder

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (natransport fossielvrij)

Lees verder

    Word actief Doneer