Agenda Groen (hand­having verbod scooters in parken)


30 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (handhaving verbod scooters in parken).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

- De Agenda Groen stelt dat er rekening gehouden moet worden met de behoefte aan stille en rustige plekken in de stad;
- Het gebruik van brom- en snorfietsen in de stad toeneemt[1];
- Amsterdam al een actief scooterwerend beleid kent (https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/scooter/plaatsen-waar/) en het college reeds begonnen is met het snorscootervrij maken van alle stadsparken

Overwegende dat:

- Er duidelijke signalen zijn dat de handhaving in de reeds scootervrije parken tekortschiet

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Een plan van aanpak op te stellen om het verbod op scooters in parken te handhaven en de gemeenteraad hier voor 1 januari 2016 over te informeren.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] Naast de aanslag op het groen, brom- en snorfietsen ook nadelige gezondheidseffecten hebben; bronnen o.a http://www.volkskrant.nl/binne... Hier buiten beschouwing gelaten


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, VVD, CDA, PvdO, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA