Agenda Groen (groen ecolo­gisch beheren)


30 september 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (groen ecologisch beheren).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen.

Overwegende dat:

- De manier van beheren van het openbaar groen een groot effect heeft op de biodiversiteit in de stad;
- De inrichting en het (maai)beheer van openbaar groen mede gericht moet zijn op het vergroten van de insectenstand;
- Er een wereldwijde trend is in onder andere bijensterfte en het afnemen van de biodiversiteit;

Besluit:

- Op pagina 18, bij het kopje “Acties” bij Ecologisch en Duurzaam, de tekst

“• Het groen, ook buiten de Amsterdamse Ecologische Structuur, meer ecologisch beheren.

• Erop toezien dat 50% van al het openbare groen insectvriendelijk worden beheerd.“

Te vervangen door:

“• De inzet gericht is op al het groen, ook buiten de Amsterdamse Ecologische Structuur, volledig ecologisch beheren.

• Erop toezien dat al het openbare groen insectvriendelijk wordt beheerd.

• Daar waar volledig ecologisch beheer niet mogelijk actief te informeren naar de Raad. “

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Agenda Groen (handhaving verbod scooters in parken)

Lees verder

Agenda Groen (geluidsnormen bij evenementen (waaronder festivals) herzien)

Lees verder

    Word actief Doneer