Agenda Groen (geluids­normen bij evene­menten (waaronder festivals) herzien)


30 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (geluidsnormen bij evenementen (waaronder festivals) herzien).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:
- Er steeds meer evenementen in de stad plaatsvinden, dit jaar meer dan 300;
- Een groot aantal van deze evenementen plaatsvindt in het groen;
- Het college erkent dat dit negatieve effecten met zich meebrengt zoals overlast en vervuiling;

Overwegende dat:

- Er steeds meer klachten komen van omwonenden over de geluidsoverlast die zij ervaren;
- Sub-bassen of infrageluiden die onder de gehoorgrens liggen, maar niet onder de gevoelsdrempel, mensen een ongemakkelijk en onveilig gevoel kunnen geven
- Er steeds meer aanwijzingen zijn dat infrageluiden een grote impact hebben op met name flora[1]

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- De geluidsnormen en de manier waarop het aantal decibel ter plekke vastgesteld wordt te herzien, en daarbij in het bijzonder aandacht te hebben voor infrageluiden en het effect daarvan op de omgeving..

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] Veel onderzoeken hierover o.a. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00016488209128907


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdO

Tegen

PvdA, VVD, D66, SP, CDA