Agenda Duur­zaamheid (Voedsel)


11 februari 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de Agenda Duurzaamheid (voedsel)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid

Overwegende dat:

Circulaire economie een essentieel onderdeel is van de Agenda Duurzaamheid;
Voedsel algemeen wordt gezien en erkend als één van de voornaamste domeinen waarop veel winst te behalen valt met betrekking tot energie en hergebruik;

Besluit:

- Op pagina 27, 2de kolom, na de zin: ‘2. Meer grondstoffen en materialen terug te winnen, met als subdoel: 65 procent van huishoudelijk afval scheiden in 2020.’

Toe te voegen:

‘3. Voedsel te erkennen als een van de voornaamste domeinen waarop veel winst te halen valt met betrekking tot energie en hergebruik en te komen met een plan van aanpak.’

- En op pagina 29 (bij de derde zwarte bullet) na de zin: ‘In deze lijn speelt Amsterdam Marketing ook een nadrukkelijke rol.’

Toe te voegen:

Nieuwe bullet: ‘Voor de rol van voeding in de circulaire economie komt het college dit jaar met een plan van aanpak, bestaande uit minimaal een S.M.A.R.T geformuleerde analyse, een doelstelling en een maatregelenpakket.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, PvdO, GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, SP, VVD, CDA