Agenda Duur­zaamheid (streef­waarden opwek duurzame energie)


11 februari 2015

Onderwerp

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de Agenda Duurzaamheid (streefwaarden opwek duurzame energie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid

Overwegende dat:

Het percentage duurzame energie opgewekt in Amsterdam 7,9% bedraagt in 2020;
Het percentage duurzame energie opgewekt in Nederland 14% bedraagt in 2020;
Amsterdam een van de meest duurzame steden wil worden;

Besluit:

Op pagina 9 de volgende zin: “Ten aanzien van de productie duurzame energie luidt de ambitie om per inwoner 20 procent meer op te wekken ten opzicht van 2013.’

Te vervangen met
‘Ten aanzien van de productie duurzame energie luidt de ambitie om per inwoner 130 procent meer op te wekken ten opzicht van 2013.’

Op pagina 59 in de tabel ‘Wekken we in de stad meer duurzame energie op?’

Bij de indicator ‘Jaarlijkse duurzame energie productie per inwoner’:

De streefwaarde 106 bij 2016 te vervangen met 120

De streefwaarde 113 bij 2018 te vervangen met 185

De streefwaarde 120 bij 2020 te vervangen met 230

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Agenda Duurzaamheid (Voedsel)

Lees verder

Agenda Duurzaamheid (streefwaarden energiebesparing)

Lees verder

    Word actief Doneer