Agenda Duur­zaamheid (Indirecte CO2-uitstoot)


11 februari 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de Agenda Duurzaamheid (Indirecte CO2-uitstoot)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Duurzaamheid

Overwegende dat:

De Agenda Duurzaamheid geen rekening houdt met de indirecte CO2-uitstoot;
Indirect energiegebruik verantwoordelijk is voor ongeveer 70% van de totale CO2-uitstoot van een huishouden, zo blijkt uit het rapport ‘Indirect energiegebruik en broeikasgassenuitstoot van huishoudens’, waar de gemeente Amsterdam met de gemeente Wageningen aan meegewerkt heeft;

Besluit:

Toe te voegen na de zin: ‘De gemeente Amsterdam verduurzaamt de eigen bedrijfsvoering.’ op pagina 9: ‘Hierbij wordt gekeken naar de directe en de indirecte CO2-uitstoot. Voor beperking van de indirecte uitstoot komt de gemeente dit jaar met een plan van aanpak, bestaande uit minimaal een S.M.A.R.T geformuleerde analyse, een doelstelling en een maatregelenpakket.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

overigepartijen