Agenda Dieren (verbod levende vissen, kreeften en krabben op markten)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

De Nota Dierenwelzijn van 2006 het beleid vastgesteld heeft dat er geen levende vissen, schaal- en schelpdieren verkocht mogen worden op markten;
De Agenda Dieren dit weer toe wil staan;
Er al in verschillende onderzoeken is aangetoond dat vissen, kreeften en krabben pijn voelen en angst ervaren.

Besluit:

Op pagina 21 de tekst “Vooralsnog is er onvoldoende maatschappelijk draagvlak om ook de verkoop voor consumptie van (nog) levende koudbloedige dieren (vis, schaal- en schelpdieren) op de markt te verbieden” te schrappen,

De voorlaatste zin onder het kopje 2.2.3 te wijzigen van:

“In de nadere regels van de Verordening op de Markten (2016) wil het college van B&W regelen dat levende warmbloedige dieren niet op markten verhandeld mogen worden.”

naar:
“In de nadere regels van de Verordening op de Markten (2016) wil het college van B&W regelen dat levende warmbloedige dieren, vissen, kreeften en krabben niet op markten verhandeld mogen worden.”

De tekst in het groene tekstvlak te wijzigen van:
“In diervriendelijk Amsterdam worden geen levende warmbloedige dieren op markten verhandeld.”

naar:
“In diervriendelijk Amsterdam worden geen levende warmbloedige dieren, vissen, kreeften en krabben op markten verhandeld.”

De tekst in de tabel te wijzigen van:

Beperkingen opleggen aan het aantal levende diersoorten dat op markten verkocht mag worden.

Op markten worden geen levende warmbloedige dieren verkocht. Doorvoering bij vernieuwing marktverordening.

Wethouder Economie (markten)

Wethouder Dierenwelzijn

Naar:

Beperkingen opleggen aan het aantal levende diersoorten dat op markten verkocht mag worden.

Op markten worden geen levende warmbloedige dieren, vissen, kreeften en krabben verkocht. Doorvoering bij vernieuwing marktverordening.

Wethouder Economie (markten)

Wethouder Dierenwelzijn

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Agenda Dieren (onderzoek naar stop op verkoop levende vissen, kreeften en krabben op markten)

Lees verder

Agenda Dieren (welzijn koetspaarden)

Lees verder

    Word actief Doneer