Agenda Dieren (vuur­werk­verbod op aange­wezen locaties)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

er al een vuurwerkverbod van kracht is in de omgeving van inrichtingen waarin dieren worden verzorgd of opgevangen zoals een dierenasiel, dierenpension, dierentuin of kinderboerderij;
op sommige plekken in Amsterdam de ruimte zeer beperkt is en de dieren die er leven geen kant uit kunnen op het moment dat er in hun directe omgeving vuurwerk afgestoken wordt;
er bij de jaarwisseling 2015-2016 nog ophef ontstond over de zwanen op de wallen die volgens AT5 elk jaar de jaarwisseling “gillend van angst en doodsbang voor het knallen van het vuurwerk doorstaan”.

Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders:

ook toe te staan dat locaties waar dieren die in het wild leven niet kunnen vluchten voor het vuurwerk tot vuurwerkvrij zone verklaard kunnen worden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

CDA, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, PvdO