Agenda Dieren (geen verkoop van puppies en kittens in dieren­winkels)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

er op dit moment nog in enkele dierenwinkels in Nederland verkoop van puppies en kittens plaatsvindt, waaronder in Amsterdam;
de verkoop van puppies en kittens in dierenwinkels slecht is voor het welzijn van het dier omdat er geen socialisatie plaatsvindt, de dieren niet buiten komen, er geen interactie met mensen is en de verblijven erg klein en zonder speelmogelijkheden zijn, en bovendien tot impulsaankopen leidt;
puppies en kittens in dierenwinkels uit de malafide handel kunnen komen.

Besluit:

Op pagina 20 de volgende tekst toe te voegen:

“Het verkopen van puppies en kittens in dierenwinkels is slecht voor het welzijn van het dier. Amsterdam zal er bij de Rijksoverheid op aandringen dit in Nederland te verbieden.”

In de tabel op pagina 20 als nieuwe rij toe te voegen:

Geen verkoop van puppies en kittens in dierenwinkels Amsterdam dringt bij de Rijksoverheid aan op een verbod op de verkoop van puppies en kittens in dierenwinkels Wethouder Dierenwelzijn Dierenwelzijns- organisaties

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, PvdO