Agenda Dieren (onderzoek naar stop op verkoop levende vissen, kreeften en krabben op markten)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

De Nota Dierenwelzijn van 2006 het beleid vastgesteld heeft dat er geen levende vissen, schaal- en schelpdieren verkocht mogen worden op markten;
De Agenda Dieren dit weer toe wil staan;
Er al in verschillende onderzoeken is aangetoond dat vissen, kreeften en krabben pijn voelen en angst ervaren.

Besluit:

Op pagina 21 de tekst “Vooralsnog is er onvoldoende maatschappelijk draagvlak om ook de verkoop voor consumptie van (nog) levende koudbloedige dieren (vis, schaal- en schelpdieren) op de markt te verbieden”

te wijzigen in:

“Amsterdam gaat onderzoek doen naar de consequenties van het verbieden van de verkoop van levende vissen, kreeften en krabben op markten.”

Aan de tabel toe te voegen:

Beperkingen opleggen aan het aantal levende diersoorten dat op markten verkocht mag worden.

Er wordt onderzocht wat de consequenties zijn van een verkoopverbod op levende kreeften, krabben en vissen

Wethouder Economie (markten)

Wethouder Dierenwelzijn

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Agenda Dieren (maatschappelijk draagvlak geen voorwaarde)

Lees verder

Agenda Dieren (verbod levende vissen, kreeften en krabben op markten)

Lees verder

    Word actief Doneer