Agenda Dieren (schuil­stallen mogelijk maken)


21 april 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Agenda Dieren;

Overwegende dat:

het voor het welzijn van landbouwhuisdieren noodzakelijk is dat zij beschutting tegen felle zon of regen op kunnen zoeken, en in sommige gevallen ook verplicht door de Wet Dieren;
de hoeveelheid weilanden waarop de Agenda Dieren schuilstallen mogelijk wil maken gezien de eisen maar klein is;
veel mensen problemen ervaren met zeer starre regelgeving als zij een schuilplek neer willen zetten voor hun landbouwhuisdieren;
eigenaren zich daarom vaak wenden tot provisorische oplossingen die het landschap juist verrommelt: door het verlenen van ontheffingen heeft de gemeente hier meer invloed op.

Besluit:

in de tabel op pagina 31 als nieuwe rij toe te voegen:

Vergunningverlening voor schuilstallen Amsterdam stelt zich coöperatief op in het verlenen van ontheffingen voor schuilstallen in
bestaande situaties
Wethouder dierenwelzijn Bestuurscommissies

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

niemand